كوهنوردان سايپايي در راه صعود قله 7015 متري كورژنفسكايا  تاجيكستان در تاريخ يكشنبه 27 تير ماه عازم شهر دوشنبه پايتخت كشور تاجيكستان گرديدند. قله كورژنفسكايا سومين قله مرتفع در ميان سلسله جبال آكادمياناك (پامير) در تاجيکستان و در سيزده کيلومتري شمال قله کمونيزم واقع شده است.  اين قله يکي از پنج "قله پلنگ برفي" در قلمرو شوروي سابق است و به نام كورژنفسكايا, همسر يک جغرافي دان روسي به نام نيکولاي . ل .کورژنفسکي نام گرفته است. سرپرسيت تيم اعزامي را آقاي داود قلعه گير ( مربي تيم ملي اميد و از همكاران واحد اطفا، حريق) بر عهده داشته و اعزاي تيم شامل آقايان : محمد جواد اكبري (اطفا، حريق) ، روح الله خداوردي( مهندسي توليد ) ، مهدي آقايي مهيني و حسين نوروزي نصر ( حسابداري ) ، روح الله اقبال خواه ( لجستيك ) مي باشند. با  آرزوي سلامت و صعودي موفق براي اين همكاران

منبع : كوهنـوردان سايپا |كوهنوردان سايپايي در راه صعود قله 7015 متري كورژنفسكايا تاجيكستان
برچسب ها : كورژنفسكايا ,تاجيكستان ,اطفا، حريق ,7015 متري ,كوهنوردان سايپايي