تيم كوهنوردي سايپا در تاريخ جمعه 1 مرداد ماه 1395 موفق به صعود قله 4350 متري آزاد كوه ( در منطقه جاده يوش بلده) گرديد. اين برنامه كه با مصاعدت مديريت محترم ايمني و بهداشت و همكاري اداره ورزش سايپا برگزار گرديد به سرپرستي برنامه آقاي ناصر خلجي و حضور آقايان : يوسف ابوطالب ، علي نظام لو ، سيد محمد نبوي، مسلم كرم الهي ، عليرضا اكبري ، حميدرضا اويسي ، اهراب انصاري ، علي ابراهيم زاده و رستم يادگاري برگزار گرديد.

منبع : كوهنـوردان سايپا |صعود به قله آزادکوه
برچسب ها : گرديد ,برگزار گرديد